สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 27 เมษายน 2560

27 April ,2017

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา ประกวดราคา ตัดชุดยูนิฟอร์มเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง [รายละเอียด]

ผลการประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโรงเก็บเชื้อเพลิง ขนาด 18.00x24.00 เมตร ณ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี แผนกผลิต, ฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 5 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขับรถส่งสินค้าแผนกอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 18/2559 สอบราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยรถขนเงิน, โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน, สาขาดินก้อง, สาขาปากด่าน และสาขาท่าลานทอง [รายละเอียด]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 16/2559 ขยายเวลาสอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 [รายละเอียด]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 15/2559 ขยายเวลาสอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 [รายละเอียด]

ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้บริการต่างๆของสหกรณ์ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ [รายละเอียด]

รับสมัครสมาชิกสมทบ [รายละเอียด]

แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินผลประโยชน์ ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ [รายละเอียด]

สอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 1) [รายละเอียด]

สอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2) [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขายสินค้าหน้าร้าน แผนกอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขับรถส่งสินค้า แผนกอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา3469.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา6.004.00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

ต้อนรับคณะดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จังหวัดเลย

      

นายบุญส่ง สมบุญ ประธาน กรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด คณะผู้บริหาร , ฝ่ายจัดการ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมและเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ต่างๆของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ. ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์นิคม ท่าแซะ จำกัด


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com