สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2557

19 September ,2014

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 จำนวน 6 ตำแหน่ง [รายละเอียด]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง [รายละเอียด]

ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง [รายละเอียด]

ประกวดราคา จ้างเหมางานก่อสร้างลานคอนกรีตจุดรับซื้อปาล์มภายในโรงงาน ขนาด 31.40x40.40 ม. และงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.20 ม.ผิวจราจร กว้าง 8.00ม. งานวางท่อระบายน้ำ 340 ม. [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา24.0048.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา6.003.90

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

      

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 นายบุญ ส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ นายสุพิทย์ สุขช่วยรองผู้จัดการฝ่ายอำนวย การ พร้อมคณะ ได้นำเงินสด และสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากสมาชิก สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัดและบุคคลทั่วไป ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ภาคใต้ ที่ สหกรณ์การเกษตรเขาน้อยสิชล จำกัด หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com