สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

21 August ,2019

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ขับรถบรรทุกปาล์ม จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี แผนกผลิต ฝ่ายโรงงาน จำนวน 8 อัตรา [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา25.0048.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

โครงการฝึกอบรมสำหรับสมาชิก ปีการบัญชี 2559 หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”

      

29 มิถุนายน 2560 นายสรายุธ สุวรรณพหู ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึก อบรมสำหรับสมาชิก ปีการบัญชี 2559 หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธี การสหกรณ์” ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยมี ร.ต.อ. มณีรัตน์ อุดมสุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ วิทยากร นายนรินทร์ บุตรพรหม นักวิชาการ สหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ให้ความรู้เกี่ยว กับ “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”, “สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์”, “กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์” และนายไกรฤกษ์ ดวงคง ทอง ผู้จัดการสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ ผู้เข้าร่วม โครงการประกอบด้วยผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ สมาชิกสมทบที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และสมาชิกสามัญที่รับทายาท


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com